• (+30) 210-96.02163
  • info@datafusion.gr

Ανάλυση Παραγωγής

Ανάλυση Παραγωγής

Το ΝΕΟ πρόγραμμα ανάλυσης παραγωγής είναι ένα εργαλείο, που έρχεται να συμπληρώσει το σχεδιαστικό πρόγραμμα και να προχωρήσει την επεξεργασία της πληροφορίας μέσα στο εργοστάσιο παραγωγής.

Ας πούμε δηλαδή ότι κάποιος έβγαλε ένα σχέδιο σε ένα κατάστημα και το έστειλε στο εργοστάσιο για να προχωρήσει η παραγωγή του.

Εκεί ο εργοδηγός μπορεί να ξεκινήσει το σχεδιαστικό πρόγραμμα και να εξάγει το σχέδιο που δημιούργησε το κατάστημα (αν αυτή η δυνατότητα πρέπει να δίνεται μόνο στο εργοστάσιο και όχι στο κατάστημα πράγμα που επίσης καλύπτεται και δεν υπάρχει τότε η ανάγκη για την ύπαρξη του σχεδιαστικού προγράμματος μέσα στο εργοστάσιο), σε μια μορφή αρχείου που να μπορεί να την επεξεργαστεί το πρόγραμμα ανάλυσης παραγωγής.

Στη συνέχεια ξεκινά το πρόγραμμα ανάλυσης παραγωγής και εισάγει το αρχείο που δημιούργησε το σχεδιαστικό πρόγραμμα.

Από εκεί και μετά και αν το πρόγραμμα σχεδίασης χρησιμοποιεί τα μοντέλα, χρώματα και πόμολα του σχεδιαστικού προγράμματος αυτόματα ή αν θέλει να προχωρήσει με δικά του αλλαγμένες προδιαγραφές, το σύστημα της ανάλυσης, μπορεί να δημιουργήσει τη λίστα των απαρτίων (ημιέτοιμων), που χρειάζονται για το μοντάρισμα των ερμαρίων.

Οι αναφορές που εξάγει η Ανάλυση Παραγωγής, μπορεί να αφορούν οποιοδήποτε τύπο κατασκευής, από την στιγμή που οι προδιαγραφές του έχουν περαστεί μέσα στη βάση δεδομένων της και μπορούν να εφαρμοστούν σε κάθε τμήμα των δραστηριοτήτων της εταιρίας, για να βελτιώσουν την συνολική εταιρική απόδοση.

Αποτέλεσμα της εφαρμογής του συστήματος, είναι η δυνατότητα αύξησης της αποτελεσματικότητας των διαφόρων τμημάτων χωρίς την δαπάνη περισσότερων πόρων, με το να ελαχιστοποιούν τον χρόνο της κάθε διαδικασίας, η αφαίρεση του παράγοντα σφάλματος από τις διαδικασίες και η περαιτέρω αξιοποίηση των στοιχείων αυτών από το λογιστήριο στο σύστημα ERP, στην τμηματοποίηση, βελτιστοποίηση και αυτοματοποίηση διαδικασιών και στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων από άλλα προγράμματα όπως βελτιστοποίηση κοπής, G-Code για την τεμαχιστική κ.λ.π.

Μία από τις δυνατότητες είναι η δημιουργία ταξινομημένων πινάκων απαρτίων, με τη χρήση των ανάλογων φίλτρων, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους, ούτως ώστε να φαίνεται στην αναφορά μόνο αυτό που χρειάζεται το κάθε τμήμα (Κοπής μελαμίνης, Συγκόλλησης Περιθωρίων, Μονταρίσματος κ.λ.π.).

Άλλο χαρακτηριστικό είναι ο δενδροειδής τρόπος διαχείρισης των συνταγών των διαφόρων κατασκευών που και απόλυτα παραμετρικός ως προς τις διαστάσεις των απαρτίων είναι για την κάλυψη των ερμαρίων ειδικών διαστάσεων, αλλά και κατά την αλλαγή των προδιαγραφών κατασκευής ελαχιστοποιεί την δουλειά που χρειάζεται να γίνει για τη συντήρηση του συστήματος, αφού με την αλλαγή των προδιαγραφών ενός ερμαρίου που βρίσκεται στον κορμό του δένδρου (Tree Root), αυτόματα τροποποιούνται παραμετρικά και όλες οι προδιαγραφές των ερμαρίων που χρησιμοποιούν αυτή τη συνταγή.

Άλλη δυνατότητα του συστήματος είναι ο υπολογισμός του πάχους του PVC για να αφαιρείται αυτόματα κατά τη διαδικασία κοπής των μελαμινών όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα που δηλώνονται τα απάρτια που χρειάζονται συγκόλληση PVC για να έρθουν στις σωστές διαστάσεις, αλλά και τα Check Boxes για να μπορεί ο εργοδηγός να εκτυπώνει όποιες πρώτες ύλες χρειάζεται αναλόγως την αναφορά που προωθεί στα επόμενα στάδια επεξεργασίας, όπως αναφέραμε πιο πάνω.

Εκτός αυτού μπορούν να επεξεργαστούν πολλές ομοειδείς παραγγελίες από πολλά σχέδια ταυτόχρονα, για να  επιτευχθεί οικονομία ακόμα μεγαλύτερης κλίμακας κατά την κοπή, αλλά και με την μείωση των απαραίτητων αναφορών κατά την διαδικασία παραγωγής, πράγμα που βοηθά στην καλύτερη ροή των διαδικασιών και αποφεύγονται τα πιθανά μπλοκαρίσματα από πολλαπλές αναφορές σε κάθε τμήμα.

Το κεντρικό μενού επιλογής εργασιών είναι ένας ευδιάκριτος πίνακας επιλογών που σας δίνει τα στοιχεία που χρειάζεστε άμεσα, με το πάτημα λίγων πλήκτρων.

Η παραμετροποίηση του συστήματος με βάση τις συνταγές τις κάθε εταιρίας, είναι κάτι που μπορεί να γίνει είτε από τον χρήστη (Επαγγελματική Έκδοση), είτε και από εμάς με επιπλέον εργασία πάνω στο ήδη υπάρχον πακέτο.

Στην περίπτωση της επαγγελματικής λύσης ανάλυσης παραγωγής, η παραπάνω εργασία των 10 ωρών που χρειάζεται ο τεχνικός μας για να παραμετροποιήσει το σύστημα της Ανάλυσης Παραγωγής στα μέτρα σας, περιλαμβάνεται στην τιμή, ενώ στην μικρότερη Ανάλυση παραγωγής όχι.

Για αυτό το λόγο, το σύστημα Ανάλυσης παραγωγής στην μία περίπτωση βρίσκεται στα Bundles ενώ το άλλο πακέτο είναι στην κατηγορία Προγράμματα Άνευ Υπηρεσιών.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο τηλέφωνο +30 (210) 9602163 για απορίες, ή για να ζητήσετε ραντεβού παρουσίασης μέσω Internet (με σύνδεση μεταξύ υπολογιστών).

admin

Leave your message