• (+30) 210-96.02163
  • info@datafusion.gr

Προγράμματα Κοπής

Προγράμματα Κοπής

Τα προγράμματα κοπής είναι προγράμματα που προσφέρουν την καλύτερη δυνατή πρόταση στον τρόπο κοπής των φύλλων της μελαμίνης, ή των άλλων πρώτων υλών που έρχονται σε τυποποιημένες διαστάσεις για περαιτέρω επεξεργασία, όπως π.χ. ο τεμαχισμός, το σοκόριασμα, με πρωταρχικό στόχο την μικρότερη δυνατή φύρα και τον βέλτιστο χειρισμό των τεμαχίων που μένουν για την επόμενη φορά. κ.λ.π.

Οι διαδικασίες αυτές, απαιτούν από το πρόγραμμα να έχει χαρακτηριστικά όπως η δυνατότητα για τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση της πρώτης ύλης, ό εύκολος χειρισμός, ή εξαγωγή πληροφοριών προς πολλούς άλλους τύπους αρχείων, η εκτύπωση Bar Code στα απάρτια που πρόκειται να κοπούν και η διαχείριση των υπολοίπων των τεμαχίων πρώτης ύλης που προκύπτουν από τον τεμαχισμό για περαιτέρω χρήση τους σε περίπτωση που θα έχουμε κατασκευή αντικειμένου από την ίδια πρώτη ύλη (Διαχείριση Αποθήκης).

Ένα από τα γνωστότερα προγράμματα στο χώρο του ξύλου, που επιπλέον μιλά άπταιστα Ελληνικά, είναι το Smart2DCutting optimizer, την Εισαγωγική εικόνα του οποίου βλέπουμε παρακάτω.

Το πρόγραμμα αυτό έρχεται σε τρεις εκδόσεις για τεμαχισμό φύλλων, μία για 1000 τεμάχια, μια για 10.000 τεμάχια και μία απεριόριστη.

Οποιαδήποτε έκδοση και αν αγοράσετε, αυτό που θα διαπιστώσετε είναι η εξαιρετική απόδοση και η μεγάλη απλότητα στη χρήση.

Με την παρακάτω φωτογραφία, μπορείτε να αποκτήσετε μια ιδέα για το βασικό πάνελ λειτουργικότητας του προγράμματος, που θα βρείτε μπροστά σας ξεκινώντας το πρόγραμμα.

Σε αυτή την οθόνη μπορούμε να δούμε τα βασικά χαρακτηριστικά του ενδιάμεσου χρήστη (Interface). Στο αριστερό κάτω παράθυρο με τον τίτλο Επιφάνειες, εισάγουμε τα φύλλα της πρώτης ύλης προς κοπή, από τα οποία θα προέλθουν τα τεμάχιά μας. Στο δεξιό κάτω παράθυρο με τίτλο Κομμάτια, εισάγουμε τα τεμάχια που πρέπει να κόψουμε από τα αριστερά φύλλα. Μετά κλικάρουμε το κουμπί που γράφει στο πάνω παράθυρο και προς τα δεξιά Βελτιστοποίηση και άμεσα το πρόγραμμα μας μεταφέρει στην παρακάτω οθόνη, όπου φαίνονται τα τεμάχια τοποθετημένα πάνω στα φύλλα με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο.

Είναι βέβαια αδύνατο να εξηγηθεί εδώ ο τρόπος της ακριβούς λειτουργικότητας του πακέτου, αλλά και εσείς οι ίδιοι έχετε παρατηρήσει ίσως, ότι στην προηγούμενη εισαγωγική οθόνη, μπορείτε να καθορίσετε σε ποιές πλευρές θα μπει σόκορο, ενώ και στην τελευταία βλέπετε τα χαρακτηριστικά κοπής του φύλλου, όπως και τους διάφορους δείκτες απόδοσης στο κάτω μέρος, όπως και τους ρυθμιστές κοπής σε οριζόντιο ή κάθετο άξονα με βάση την φορά των νερών του ξύλου πάνω στα τεμάχια του φύλλου και τα υπόλοιπα κοπής που θα χρησιμοποιηθούν στην μελλοντική εργασία που θα χρησιμοποιεί ίδιο τύπο υλικών. Στο επόμενο βήμα, θα δούμε την παραγωγή τωνBar Codes που μπορούν να τυπωθούν σε οποιοδήποτε εκτυπωτή ή σε ειδικό εκτυπωτή Bar Code για περαιτέρω επεξεργασία στα υπόλοιπα στάδια παραγωγής….

Ο έλεγχος υπάρχει σε πολλά σημεία της διαδικασίας, για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε τις προδιαγραφές λειτουργίας και επομένως τα εξαγόμενα αποτελέσματα, όπως εμείς επιθυμούμε.

Παρ’ όλα αυτά βέβαια το πρόγραμμα διαθέτει ένα πολύ εύκολο τρόπο λειτουργίας όπως μπορεί πολύ εύκολα να διαπιστωθεί με μία παρουσίαση.

Είδαμε κάποια πρώτα ενημερωτικά στοιχεία για το πρόγραμμα βελτιστοποίησης κοπής που ήδη χρησιμοποιείται από πολλές εταιρίας ξυλεμπορίας και έχει δημιουργήσει ήδη το δικό του φανατικό κοινό χρηστών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εξαιρετικό αυτό πρόγραμμα, μπορείτε να πάρετε από τα τηλέφωνα της εταιρίας με μία παρουσίαση στο Internet που μπορεί πολύ εύκολα να υλοποιηθεί μετά από δική σας αίτηση στο + 30 (210) 9602163.

admin

One thought on “Προγράμματα Κοπής

ΙσίδωροςPosted on  2:58 pm - Jun 12, 2018

Θέλω μία δοκιμαστική έκδοση

Leave a Reply to Ισίδωρος Cancel reply