• (+30) 210-96.02163
  • info@datafusion.gr

Category ArchiveUncategorized

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τμήμα Υπεύθυνος e-mail Τηλέφωνο Κινητό Fax
Πληροφορίες Κονής Θεοχάρης  info@datafusion.gr 210-9602163 210-9602163
Τμήμα Πωλήσεων Κονής Χάρης sales@datafusion.gr 210-9602163 210-9602163
Τμήμα Συντηρήσεων Κουρέτα Αλεξάνδρα maintenance@datafusion.gr 210-9602163 694-6173336 210-9602163
Τμήμα Παραγωγής Κονής Εμμανουήλ  production@datafusion.gr 210-5981950 210-5310136
Τμήμα Υποστήριξης Κονής Μάνος  support@datafusion.gr 210-5981950 210-5310136

Νέες Εγκαταστάσεις

Μεγάλη προσοχή  έχει δοθεί στις διαδικασίες εγκατάστασης, εκπαίδευσης και γενικότερα της αξιοποίησης του προϊόντος.

Για αυτό και μεγάλη σημασία έχει δώσει η εταιρία μας στο after sales support, έτσι ώστε να μπορείτε να είστε σίγουροι, ότι σε ελάχιστο χρόνο θα μπορέσετε να αποσβέσετε την επένδυση που έχετε κάνει στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Πιο συγκεκριμένα, ανάμεσα στις υπηρεσίες που προσφέρει δωρεάν η εταιρία μας, είναι και η εγκατάσταση του προγράμματος στο σύστημα του υπολογιστή σας από άνθρωπο της εταιρίας μας, έτσι ώστε να γίνει η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του εξοπλισμού σας, αφού με αυτό τον τρόπο, θα μπορέσετε να έχετε την βέλτιστη δυνατή λύση ανεξαρτήτως λειτουργικού συστήματος και δυνατοτήτων του υπολογιστή σας.

Αυτός ο τρόπος αντιμετώπισης, συνεχίζεται και στην εκπαίδευση του προγράμματος, που λαμβάνει χώρα μέσω του Internet αλλά και των βίντεο μαθημάτων που θα βρείτε στο Site μας και είναι ότι αποτελεσματικότερο για την γρήγορη εκμάθηση των δυνατοτήτων του προγράμματος, δίνουν τη λύση γρήγορα και άκοπα στα προβλήματα που είναι απίθανο αλλά όχι αδύνατο να αμφανιστούν στη διάρκεια των διαδικασιών αυτών. Τα μαθήματα λαμβάνουν χώρα σε ώρες που να εξυπηρετούν την πελατειακή μας βάση και εκτελούνται από έμπειρους επιστήμονες που θα μπορέσουν να πιστοποιήσουν το επίπεδο γνώσεων των πελατών, έτσι ώστε να επιτευχθεί μια ομοιογενής απόδοση του προγράμματος από ένα επίπεδο και πάνω, σε όλες τις εγκαταστάσεις που έγιναν ή θα γίνουν στο μέλλον. Και όλοι γνωρίζουμε τι ακριβώς σημαίνει αυτό για τα δίκτυα των μεγάλων επιχειρήσεων που θα κληθεί να λειτουργήσει το πρόγραμμα.

Αυτή η υπηρεσία, συνοδεύεται και από ένα πολύ δυναμικό σύστημα επίλυσης προβλημάτων με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους που θα μπορούν να εξασφαλίζουν την 100% λειτουργικότητα του συστήματος προγράμματος – χρήστη καθ’ όλη την διάρκεια λειτουργίας του προγράμματος και 365 μέρες το χρόνο εφ’ όσον αυτό καλύπτεται από τις υπηρεσίες που βρίσκονται στο συμβόλαιο αγοράς και συγκεντρώνονται σε πολύ ευνοϊκά και λειτουργικά προγράμματα υπηρεσιών.

Έτσι όχι μόνο ακολουθούμε τον πελάτη μας μετά την πώληση για ένα χρονικό διάστημα τριών μηνών στα προγράμματα Bundles, αλλά τους δίνουμε την δυνατότητα της αναβάθμισης του βαθμού λειτουργικότητας των εγκαταστάσεών τους όποια στιγμή αυτοί θεωρήσουν ότι χρειάζονται τις υπηρεσίες αυτές, απλά υπογράφοντας το αντίστοιχο συμβόλαιο επέπτασης των καλύψεων που αυτοί χρειάζονται.

Αυτός είναι και ένας από τους λόγους, που η εταιρία μας χαίρει μεγάλης εκτίμησης από τους πελάτες της αφού έχουν διαπιστώσει στην πράξη το επίπεδο εξυπηρέτησης από την εταιρία μας και αισθάνονται ασφαλείς και ικανοποιημένοι για την περίπτωση που θα χρειαστούν τη βοήθειά μας κατά τη διάρκεια λειτουργίας του προγράμματος. Έτσι τους δίνεται η δυνατότητα να επικεντρωθούν σε αυτό που πραγματικά μετρά και είναι η αποτελεσματικότητα στην προώθηση των εμπορευμάτων τους στην αγορά…

Συνεργασίες

Η εταιρία μας καθ’ όλο το χρονικό διάστημα που δραστηριοποιείται επαγγελματικά στο Software, συνεργάζεται με άλλες εταιρίες ή κοινωνικούς φορείς, με στόχο το αμοιβαίο όφελος, ώστε να μπορέσει αυτή η συνεργασία να είναι βιώσιμη, αλλά και να επιτρέψει την περαιτέρω ανάπτυξη στους τομείς που θα εφαρμοστεί.

Τύποι συνεργασιών που η εταιρία μας ενδιαφέρεται να συμμετέχει αλλά και να αναπτύσσει προϊόντα αλλά και τεχνολογία, είναι οι παρακάτω.

  • Δημιουργία καταλόγων για το σχεδιαστικό πρόγραμμα Fusion, με στόχο την κάλυψη των διαφόρων κλάδων επαγγελματιών.
  • Συνεργασία με σχολές για την κοινή δημιουργία Projects που θα έχουν αποδέκτες υπηρεσιών εταιρίες τοπικά.
  • Δημιουργία δευτερευόντων προϊόντων για το Fusion με σκοπό την ακόμη μεγαλύτερη κάλυψη νέων αναγκών των πελατών
  • Βελτίωση των ειδικών χαρακτηριστικών του προγράμματος Fusion και ακόμη καλύτερα αποτελέσματα, είτε στην διευκόλυνση του χρήστη, είτε στην ευκολότερη εκμάθηση του προγράμματος, είτε σε άλλα Project που τρέχουν για το πρόγραμμα αυτό.
  • Δημιουργία νέων προγραμμάτων για τον κλάδο των επαγγελματιών, που να διευκολύνει στάδια των διαδικασιών που ακόμη δεν έχουν αναπτυχθεί στην Ελλάδα.
  • Κάλυψη δικτύων των πελατών μας, με στόχο να μπορέσουν να προχωρήσουν στην εφαρμογή του συστήματος Fusion στις εταιρίες τους, και να πετύχουν την προώθηση των προϊόντων τους μέσα από τα δίκτυα αυτά.

Η εταιρία μας με μεγάλη εμπειρία στις παραπάνω συνεργασίες, μπορεί να προσφέρει συνέπεια στην ολοκλήρωση των διαδικασιών που αφορούν την συμμετοχή της, και πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων των προϊόντων αλλά και των εγχειριδίων χρήσης σε ηλεκτρονική μορφή, είτε είναι αρχεία κειμένου είτε βίντεο, αλλά και στους πόρους του τεχνικού τμήματος, για να βοηθήσει στην καλύτερη υλοποίηση του Project.

Ακολουθώντας τις τελευταίες επιταγές της τεχνολογίας, η εταιρία μας έχει μεταφέρει στο διαδίκτυο όλες τις υπηρεσίες της, ούτως ώστε να υπάρχει καλύτερη πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές από οποιοδήποτε σημείο υπάρχει πρόσβαση στο Internet και συνεχώς δικτυώνεται με εταιρίες και ελευθέρους επαγγελματίες, που επιθυμούν συνεργασία μαζί της.

Σε κάθε περίπτωση, η προσπάθεια της υποστήριξης των συνεργατών μας, αλλά και η παροχή βοήθειας κατά την προσφορά από αυτούς των προϊόντων της εταιρία ς μας με έναν τρόπο που δεν θα παρουσιάζει προβλήματα για το χρήστη, αλλά και θα τους διευκολύνει στην εργασία τους, είναι βασικοί στόχοι για όλους τους παραπάνω τύπους συνεργασιών.

Το πιο σπουδαίο όμως στοιχείο των συνεργασιών αυτών, είναι η απόλυτη ρύθμιση των διαδικασιών, ούτως ώστε να μην υπάρχουν κενά ή σημεία σύγκρουσης, που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προβλήματα.

Η εκπαίδευση των συνεργατών μας είναι μια διαδικασία που λαμβάνει χώρα μέσω του Internet, πιστοποιώντας με αυτό τον τρόπο την ικανότητά τους για να καλύψουν το δικό τους μέρος της συνεργασίας.

Ταυτόχρονα υπάρχει η δυνατότητα να μεταφερθεί τμήμα της εργασίας από τον ένα συνεργάτη στον άλλο, ακόμα και μετά από την έναρξη της συνεργασίας, αν αυτό πρόκειται να γίνει για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, παρέχοντας έτσι μεγάλη ευελιξία κατά την υλοποίηση του σχεδίου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους συνεργασίας με την εταιρία μας, μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα +30 (210) 9602163 ή στα υπόλοιπα στοιχεία στο μενού ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ.